Výstava ateliérových prací

Areál Palma

Tomáš Pavlakovič

Anotace

Konverzia bývaleho výrobného areálu Palma Bratislava na umelecké komunitné centrum. Cieľom návrhu je docieliť transformáciu výrobného areálu jej funkčným využitím a architektonickými zásahmi. Dostať do komplexu nový rozmer. Vytvoriť misto, ktoré zaujme pevné stanovisko a ponúkne priestor pre kreatívne nápady a možnosť ich realizácie, či prezentácie.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek