Výstava ateliérových prací

Anotace

Konverzia bývaleho výrobného areálu Palma Bratislava na umelecké komunitné centrum. Cieľom návrhu je docieliť transformáciu výrobného areálu jej funkčným využitím a architektonickými zásahmi. Dostať do komplexu nový rozmer. Vytvoriť misto, ktoré zaujme pevné stanovisko a ponúkne priestor pre kreatívne nápady a možnosť ich realizácie, či prezentácie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.