S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Areál Palma

Tomáš Pavlakovič

Anotace

Konverzia bývaleho výrobného areálu Palma Bratislava na umelecké komunitné centrum. Cieľom návrhu je docieliť transformáciu výrobného areálu jej funkčným využitím a architektonickými zásahmi. Dostať do komplexu nový rozmer. Vytvoriť misto, ktoré zaujme pevné stanovisko a ponúkne priestor pre kreatívne nápady a možnosť ich realizácie, či prezentácie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.