S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tržnice

Alžbeta Horáková

Anotace

Ako miesto pre novú tržnicu vyberám parcelu na Washingtonovej ulici. Tržnica sa tak dostáva do kultúrneho kontextu. Priamo cez parcelu prechádzali mestské hradby. V súčasnosti je „hradbou“ pražská magistrála. Hmotu tržnice umiestňujem s prihliadnutím k budove burzy a k ľavému nárožiu konca Václavského námestia. Tržnica sa ťahá smerom k Václavskému námestiu a na druhej strane vytvára mestský priestor spolu s budovou bývalej burzy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.