Výstava ateliérových prací

ORIONKA - Dům s pečovatelskou službou

Bc. Marek Polášek

Anotace

Projekt řeší lokalitu dnes nevyužívané vozovny Orionka, která leží na rozhraní mezi kompaktní blokovou zástavbou Vinohrad a vilovou čtvrtí na svahu k Vršovicím. Navržené řešení reaguje na městský kontext, vytváří soukromý vnitroblok pro rezidenty a zároveň přechází do menšího měřítka směrem k vilové zástavbě. Městský dům s aktivním parterem obsahuje bydlení s pečovatelskou službou a byty, dva menší domy ve vnitrobloku jsou pouze bytové.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.