Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům s knihovnou Praha Holešovice

Bc. David Kristián

Anotace

Bytový dům s knihovnou se nachází v nově vzniklém bloku v Praze Holešovicích, západně od zastávky metra Nádraží Holešovice. Blok uvažuje vznik celkem devíti novým domům, které navazují na jeden stávající objekt. Vnitroblok využívá převýšení přibližně čtyř metrů k vytvoření společných podzemních garáží pro všechny tyto domy. Nad nimi se nachází společný prostor, obsahující dětské hřiště, zeleň a také pavilon knihovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer