Výstava ateliérových prací

BOTANICKÁ ZAHRADA - HORTUS BOTANICUS TŘEBOŇ

Bc. Ly Plášilová

Anotace

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout nový areál pro Botanický ústav Akademie věd ČR v Třeboni. Území se nachází v záplavové oblasti a městské památkové zóně. Areál zahrnuje venkovní expozici sbírky vodních a mokřadních rostlin, expoziční skleník a experimentální zahradu. Členění území je na dvě hlavní zóny: veřejnou, která slouží převážně pro návštěvníky botanické zahrady a vědeckou, která slouží pro zdejší zaměstnance.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka