Výstava ateliérových prací

Holešovice – Zátory; Blok 17

Tomáš Vojtíšek

Anotace

Zástavba jižní části bloku č. 17 vycházející z ateliérového urbanismu, jako doplnění struktury severní části Holešovic–Bubnů od ateliéru Pelčák–CMC. Důležité iniciační těžiště celé nové čtvrti. Funkce důležité pro další rozvoj oblasti vnitřní periferie. Vstup do metra – přestupní uzel s tramvají, lékařský dům, lázně, práce a důstojné bydlení. Diverzita obyvatelstva – studenti, mladé rodiny, důchodci. Moderní velkoměstská čtvrť si žádá velké objemy, ale za zachování lidského měřítka a zachování příjemných veřejně přístupných pobytových prostranství. Velké objemy utvářející pobytové situace a funkční parter.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer