Výstava ateliérových prací

INFORMAČNÍ CENTRUM A VYHLÍDKA PORTA BOHEMICA

Bc. Martina Divišová

Anotace

V Roudnici nad Labem se na břehu řeky nachází vodárenská věž, která plnila funkci napájení parních lokomotiv. Svou úlohu přestala věž plnit v době, kdy se přestaly využívat také parní lokomotivy a v dnešní době je budova opuštěná. Kolem věže se podél řeky rozprostírá poměrně frekventovaně využívaná cyklostezka. Naším úkolem tedy bylo vytvořit v těsné blízkosti věže informační centrum, galerii a kavárnu pro účastníky cyklostezky a zároveň na věži vytvořit vyhlídku, která by se stala zajímavým turistickým cílem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka