Výstava ateliérových prací

Školský areál

Laura Izabela Lukáčová

Anotace

Holešovice. Rozbitá bloková štruktúra, pôsobí divoko a neukončitelne. Zadaním je hustota. Hustota a vrstvenie funkcií prináša do lokality požadovanú mestskosť a život. Cieľom bolo hľadanie hranice medzi maximálnou hustotou a zachovaním pohodlia obyvateľov. Základným znakom bloku sú školy, tri školy v jednom bloku, z ktorých jedna hľadá novú formu. Blok je vymedzený základnými líniami ulíc, vnútroblok je divoko a husto zastavaný, čím prináša plno prekvapivých momentov. Budova vytvára priechod medzi vnútroblokom a ulicou, generuje tak bohatosť verejných priestorov. Vnútroblok je verejný, slúži ako areál pre dve stredné školy a novostavbu základnej školy, ktorá je presídlená z existujúcej budovy v centre vnútrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.