Výstava ateliérových prací

KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA - Základní umělecká škola

Petr Preis

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout objekt základní umělecké školy, která by společně se svým obchodním parterem a vedlejší budovou galerie moderního umění uzavřela a oživila volný prostor před Kongresovým centrem Praha. Vzhledem ke svému umístění a mohutnému plošnému prosklení poskytuje též svým uživatelům velkorysý výhled přes Nuselské údolí na panoramata Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.