Výstava ateliérových prací

Detský domov so školou

Bc. Miroslav Girgoško

Anotace

Detský domov so školou pre deti, ktoré svojím správaním nezaručujú úspešnú cestu do verejnej školy. Deti, ktoré sú navonok drzé, ale vo vnútri bojazlivé. Ide o prehovor do duše, za účelom lepšieho chovania skrz obyčajné sklo. Byť viditeľný, byť zraniteľný, je úspech k morálke a slušnosti. Natiahnuť sa v telocvični, ponaháňať v átriu, poučiť sa v učebni, pohrať sa na spoločnej chodbe, najesť sa v spoločnej jedálni sú aktivity, ktoré by mali odvrátiť myšlienky, že som uzavretý v decáku. Aby bol ich dospievajúci domov radosťou, prísnym otcom a milou matkou. Detský domov funguje na báze, že dvaja vychovávatelia nahrádzajú rodičov ôsmim deťom. Dohromady má domov kapacitu 48 detí, o ktorých by sa staralo 12 vychovávateľov, 4 učitelia, 7 kancelárskych síl, školník a upratovačka.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.