Výstava ateliérových prací

Park u Chebského mostu

Bc. Kateřina Kasiková

Anotace

Revitalizace parku u předmostí Chebského mostu v Karlových Varech. Projekt se zabývá řešením stěžejního problému hluku od aut z přilehlé rušné komunikace, která narušuje klid v parku. Návrh respektuje jeho vegetační hodnoty a dodává parku nový potenciál.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek