Výstava ateliérových prací

Konstrukční otvory

Fedor Yurchenko

Anotace

ANOTACE PROJEKT VINOŘ SLOUŽÍ PODKLADEM PRO PLÁNOVANÝ ROZVOJ PRAHY, JEJÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI VINOŘ. ÚKOLEM  BYLO VYTVOŘIT HLAVNI NÁMĚSTÍ, KTERÁ BUDE MODERNÍM CENTREM SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA . JEDNÍM Z DROBNĚJŠÍCH ÚKOLU BYLO PROPOJENI 2 ČASTÍ NA OBĚ STRANY SILNICE. ZACHOVANÍ SOUKROMÍ SPOLEČENSKÉHO CENTRA - HOTELA MARIOPOLI. ZVETŠENI VEŘEJNÝCH PLOCH. NÁVRH PROSTOROVÉHO ŘEŠENI ÚZEMÍ. ZVÝŠENI BEZPEČNOSTI V OKOLÍ ŠKOLY. MODERNIZACE DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ A ČEKACÍHO MÍSTA.. TVORBA KLIDNÉHO PROSTORU PŘED NORMOU. OBNOVA ZAČÁTKU TURISTICKÉ TRASY. ZVÝŠENI BEZPEČNOSTI NA CELÉM ÚZEMÍ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt