Výstava ateliérových prací

GALERIE A KNIHOVNA

Bc. Štěpán Štolba

Anotace

Navrhovanými objekty jsou galerie a knihovna na jižním předmostí Nuselského mostu. Jedná se o dvě shodné budovy lišící se svou délkou a vzájemně zrcadlově otočené. V suterénu se nachází archiv, vestibul a výstup ze stanice metra Vyšehrad. V přízemí jsou umístěny vstupní prostory, kavárna či knihkupectví. Zbylých pět podlaží již slouží výstavám, případně jako knihovna. Hmotově budovy navazují na zástavbu lemující ulici 5. Května, kterou mírně převyšují. Fasáda je tvořena sloupořadím inspirovaným vysokým řádem, který je typický pro veřejné stavby tohoto typu a dodává jim na důstojnosti. Konstrukci tvoří nosné obvodové sloupy, střešní příhradové nosníky a na nich pomocí táhel zavěšené stropní desky jednotlivých podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.