Výstava ateliérových prací

Dílny sídliště Ďáblice

Alex Máslo

Anotace

Projekt se zabývá zastavěním parcely na Místě zbouraného kina Moskva. Hlavní téma je práce, nebo spíše její nedostatek na sídlišti. Je kladena otázka jakou roli hraje řemeslná práce v moderním městě, a zda by nebylo možné ji v nějaké aktualizované formě vrátit do města. Zároveň nebylo možné se při návrhu vyhnout pro Prahu jednomu z nejdůležitějších témat a to jakým způsobem budou zintenzivněny a doplněny sídliště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský