Výstava ateliérových prací

AULA MAGNA

Bc. Josef Matyska

Anotace

Zadáním semestrální práce bylo navrhnout Aulu magnu pro Karlovu univerzitu. Objekt je řešen v obdélníkové půdorysné stopě. Tento tvar umožňuje vytvořit nové náměstí, patřící studentům KU a dodává tak budově na důležitosti. Ze staroměstského náměstí aula dodržuje uliční frontu. Konceptem domu je jednoduchost, jak hmotová tak dispoziční. Dispozice je orientována k nově vzniklému náměstí. Základním členěním je rozdělení půdorysu na „jádra“, ve kterých se nachází zázemí a vertikální komunikace. Mezi nimi se nachází prostory k variabilnímu využití. Do tohoto principu vstupuje elevace sálu, jako nejdůležitější prvek objektu. Fasádu utváří skleněné desky, které jsou umělecky pojednány a odkazují tak na významnou sklářskou tradici v Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.