Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bytové domy Školská

Bc. Saša Sandanyová

Anotace

Ulice Školská. Tato ulice je v současné době využívána především jako spojnice pro cestu z nádraží do nedalekého centra města. Proto se nabízí využít potenciál této atraktivní lokality a vytvořit zde příjemnou obytnou ulici. Nově zde navrhuji bytové domy s využitím parteru, přičemž největší důraz je kladen na nároží prvního bytového domu, ve kterém je umístěna kavárna s venkovní terasou a posezením.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.