Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Anotace

Území, které svírají ulice Husitská a Příběnická, nacházející se mezi Žižkovem a Novým Městem. Koláž, která vznikala postupným vrstvením různých objektů, někdy bez respektu, arogantně, jindy citlivěji a s ohledem na již stávající struktury. Cílem mého projektu bylo uchopit a zkulturnit toto nesourodé prostředí, ukázat jeho potenciál a vytvořit místo, které přidá chybějící pocit komunity. Navrhuji kulturní areál, který propojuje funkce komunitního centra, galerie, kavárny a kina. V návaznosti na cyklostezku pak přidávám místo k zastavení, kavárnu a servis kol. Díky blízkosti vysokoškolského areálu přidávám funkci studovny. Celé území je propojené sérií schodišť, ramp a venkovních platforem, které umožní lepší prostupnost, zlepší kvalitu veřejného prostoru a vnesou do tohoto místa život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch