Výstava ateliérových prací

Housle a Byt

Greta Gorgerin

Anotace

Kultura do centra, bydlení taky. Na budoucí náměstí navrhuji Základní uměleckou školu, která do centra Vratislavic přinese život a umění. Hlavním motivem je prosvětlené schodiště, kolem kterého se točí veškerý ruch, zároveň na chodbách vzniká soukromí díky nikám. Druhá, bytová stavba, navazuje parterem s pekárnou a kavárnou na osu věž - kostel Zauhlovačka - která protíná náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch