Výstava ateliérových prací

HIDE-AND-SEEK

Bc. Petra Deáková

Anotace

Jak maximálně využít nevyužité plochy kolem logistických hal? Obklopit je a pohltit objekty. Logistika je co nejvíce skryta před zraky rezidentů, v jejich „safe space“ prostorách bydlení, avšak nastávají momenty, kdy je s ní člověk konfrontován.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch