Výstava ateliérových prací

Knihovna ticha

Bc. Miroslav Girgoško

Anotace

V kontexte Milána, v kontexte blízkeho okolia si neviem predstaviť iný dom. Citát od Adolfa Loose, znie približne takto: Kto je nenápadný, ten je moderný. O to mi šlo. Neukazovať okoliu, že sa postavil super moderný nový dom. TO nie. Je tu dom , ktorý kopíruje uličnú čiaru, dáva možnosť rásť novým domom, tvoriť mesto. Fasáda je bohatá, zdobná, nie je to len čistá rovná fasáda. Výškou je podobná ako jej susedné nárožne kámošky. Sú si rovné, to je důležité.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.