Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Na Plechu

Michal Svoboda

Anotace

Hledáme základní program a vazby. Vytváříme parametrickou strukturu skladby města na hale. Logistické haly v ČR zabírají plochu 8 000 000 m². Kdybychom zachovali hustotu zalidnění Vinohrad, které jsou brány jako nejlepší čtvrť na žití v Praze právě díky jejich hustotě, vzdálenostem a počtu služeb, můžeme na stejné ploše 8 000 000 m² postavit bydlení pro 160 000 obyvatel. Střechy logistických hal nám tedy nabízí možnost skutečně rozsáhlé prázdné vyvýšené plochy, tabula rasa, kterou můžeme využít. Vycházíme ze základního modulu haly 12/24 metrů, který jen někde dělíme napůl na 12/12, abychom příliš nezatěžovali vnitřní provoz logistiky

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch