Výstava ateliérových prací

Anotace

Berounská nemocnice se rozléhá v krásné krajině Českého Krasu, kterou ovšem parkoviště před nemocnicí nerespektuje. Dříve se zde nacházela louka a poté ovocný sad. Nyní je potřeba vyhovět požadavkům nemocnice a zároveň dodat území přidanou hodnotu a navrátit kousek zaniklé zeleně. Návrh nezastavuje parkoviště pouze přidává falší funkce a tím kultivuje okolí. Podstatou je navržení malých kruhových staveb, které mají tři rozdílné funkce: hotel, lázně a zahrady. Jednotlivé objekty jsou rozmístěny po celé ploše tak, aby svojí polohou neznemožňovali funkčnost samotného parkoviště.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek