Výstava ateliérových prací

Anotace

Cesta vody přináší do lomu klid a odpočinek. Provází návštěvníky při cestě kamenolomem od vstupu až po samotný střed. Prostor kamenolomu je rozdělen do dvou úrovní. Ubytovací jednotky jsou jako kameny ledabyle pohozeny ve vyšších úrovních, zatímco těžší a větší veřejné budovy jsou usazeny na dně kamenolomu. Ve spodní části je také dostatek místa pro instalaci uměleckých děl, či konání kulturních akcí. Kamenolom tak nabízí mnohá využití a z prostoru, kde byla řadu let odváděna těžká práce, se stává prostor určený pro relaxaci a odpočinek. Samotné tvarosloví a materiály budov byly volně odvozeny od tvarů a materiálů, které se zde nachází.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka