Výstava ateliérových prací

ZUŠ na vyhlídce

Adéla Kotrbová

Anotace

Předmětem práce je návrh nové budovy Základní umělecké školy v Mělníku. Lokalita se nachází nad vyhlídkou, které nabízí rozsáhlý výhled do krajiny a též na soutok řek Vltavy a Labe. Pozemek je lemován ulicí K Mostu. V současné době nemá parcela žádné využití, jenom pro občasné procházky pejskařů. Na pozemek je navržen objekt složený z dlouhé spojovací chodby, která je navržena přes celou délku parcely a k níž je připojeno pět objektů. Každý objekt má svůj účel: taneční sál, hudební učebny, výtvarné dílny, hudební sál a kavárna pro veřejnost. Celá stavba je bezbariérová a vhodná pro všechny věkové kategorie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.