Výstava ateliérových prací

Anotace

Projekt je komplexní urbanistické a architektonické řešení náměstí Karla IV v Mělníku, které je dnes vymezeno již nevyhovujícími budovami ze sedmdesátých let minulého století. Projekt představuje návrh nové městské knihovny, obecního domu a bytových bloků na tomto náměstí. Projekt respektuje kvality historického jádra. Věříme, že je potřeba navázat na stávající okolní zástavbu. Proto jsme se rozhodli rozdělit budovy do bloků se soukromými plochami zeleně a jednotlivé bloky poskládat z menších bytových domů, které odkazují na dělení budov historického jádra. Dominantou návrhu je nová budova městské knihovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.