Výstava ateliérových prací

Kdo si plave, nezlobí

Bc. Viktorie Pešková

Anotace

Do města Řevnice navrhuji stavby občanské vybavenosti – mateřskou školu a plavecký bazén. Bazén je napojen na náměstí navazující na nádražní podchod. Budova bazénu se dělí na dvě části, dominantní plnější hmotu s veškerým zázemí a na velkou bazénovou halu. Součástí bazénu je také venkovní areál se dvěma dalšími bazény. Mateřskou školku tvoří dvě identické hmoty, v nichž se nacházejí třídy, kuchyně, tělocvična a prostory pro zájmové kroužky. Tyto dvě hmoty jsou propojeny jednou menší, která slouží jako komunikační prostor, zároveň ale může plnit funkci auly, díky pobytovému schodišti. Pro obě stavby jsem zvolila jako materiál šindele, pro bazén z opalovaného dřeva a pro školku cementové. Doplňujícím materiálem jsou okna ze světlého dřeva. Oba domy mají společné také valbové střechy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch