Výstava ateliérových prací

Anotace

Vodní přehrada se dvěma věžemi a mostem, který poskytuje důležité spojení, představuje dohromady zajímavou architektonickou kompozici. Propojenost mezi věžemi a mostem je klíčová pro celistvost a funkčnost celé infrastruktury přehrady. Zajišťuje také přístup do vnitřních prostor přehrady pro bezpečnostní personál a údržbu a umožňuje efektivní řízení a monitorování celého prostoru. Věže mají různé tvary a jsou elegantně propojeny s mostem vertikálním schodištěm, zatímco most umožňuje snadný přístup do každé dutiny v přehradě. Ve věžích je také prostor pro ubytování přehradní stráže.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek