Výstava ateliérových prací

Bydlení Libeň

Eva Dzurillová

Anotace

Aké sú možnosti bývania na konci sveta? Vitajte v Libni známej svojou priemyselnou históriou a štrukturálnou rozmanitosťou. V zanedbanom meandri rieky Rokytky, neďaleko Palmovky navrhujem 3 bytové domy s dielňami a skateparkom, ako reakciu na úpravu a rozšírenie cestičky okolo rieky, ako aj plynulý prechod v rámci urbanizmu. Výsledkom je moderný obytný blok lemujúci tichú ulicu. Stavba s pevnou fasádou a tehlovým obkladom na prízemí je rytmicky delená lodžiami a malými zálivmi u vstupov. Na priemyselnú históriu miesta odkazujú svetelné delá na nárožiach. Námestie na konci ulice s upraveným nábrežím a skateparkom poskytuje celú radu aktivít- od športového vyžitia, cez kontakt s vodou až po návštevu miestných dielní -na tomto mieste si nájde niečo pre seba každý.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský