Ateliéry

Ateliér Císler–Pazdera

A

Žižkov, ulice

LS 2023

Zadání

V letním semestru se budeme zabývat ulicemi Husitská a Koněvova. Ulice na sebe navazují a stoupají pod svahem Vítkova. Chtěli bychom společně zkoumat specifickou atmosféru Žižkova, jeho každodenní život, potenciál i jeho nedostatky. Úkolem bude návrh smíšené typologie na jedné z vybraných parcel s městovornou ambicí, hledání místa pro komunitní život, práci, odpočinek, kulturu a vzdělávání. Práce s ideální referencí, její pochopení a interpretace bude důležitým tématem tohoto semestru. Příklady městských projektů: komunitní centrum, městská knihovna, sdílené dílny, sportoviště, tělocvična, městské bydlení a jejich kombinace (mixed typologies). Způsob přijímání: posílejte digitální portfolia, na ondrejcisler@gmail.com a mira.pazdera@gmail.com, netiskněte, rozhodovat se budeme v pondělí 13.2., kdy budeme od 17:00 v ateliéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.