Ateliéry

Ateliér Císler–Milerová

A

Bastiony

LS 2022

Zadání

Ateliér se bude v letním semestru AR 2021/2022 zabývat severními bastiony barokního opevnění Prahy, nadřazeným tématem je vrstvení

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.