Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Zprávy

Výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2019/2020 nebo podle dohody

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb. výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2019/2020 nebo podle dohody a úvazky podle rozsahu působení.

Kontakt pro případné dotazy:

Mgr. Monika Benešová, benesova@fa.cvut.cz,

tel. 606 758 249 nebo 224 356 239

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.