Lidé

Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy, vedoucí ZAN Rottová, public relations ústavu

Architektka, pedagožka a PR Ústavu navrhování II na FA ČVUT, kde předtím absolvovala magisterské a doktorské studium. Zkušenosti sbírala během roční pracovní stáže v Renzo Piano Building Workshop v Paříži, jako PR manažerka týmu ČVUT Solar Decathlon 2013 a jako PR FA ČVUT (2013–2018). Hraje na trombon, jezdí na kole a vytrvale běhá.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.