Zprávy

Podání přihlášek na stipendia do Itálie

Akademická informační agentura (AIA) nabízí možnost získání vládních stipendií do Itálie. Nabídka je uveřejněna na webových stránkách Akademické informační agentury zde.
Informace pro zájemce/zájemkyně jsou dostupné rovněž na stránkách.
Přihlašování se provádí on-line na výše uvedených internetových stránkách, termín pro podávání přihlášek je 30. května 2019 do 14.00.
Pro akademický rok 2019/2020 bylo pro ČR vyhrazeno 18 měsíců, měsíční částka činí 900 eur.
Podmínky v italštině jsou k dispozici tady.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.