Zprávy

Stipendia do německy mluvících zemí

Blíží se termín přihlášek na stipendia do Německa...

Blíží se termín přihlášek na stipendia do Německa DAAD (zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) 15.11. (letní kurzy 1.12.) a BTHA 1.12.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace mají uzávěrku 16.11. a stipendia programu AKTION ČR – Rakousko pro VŠ učitele 30.11.

Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).

V případě zájmu se prosím obraťte na Sabinu Borovanskou.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.