S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Stipendia do německy mluvících zemí

Blíží se termín přihlášek na stipendia do Německa...

Blíží se termín přihlášek na stipendia do Německa DAAD (zejména pro studenty MSP, DSP, postdoc a VŠ učitele) 15.11. (letní kurzy 1.12.) a BTHA 1.12.

Stipendia vlády Švýcarské konfederace mají uzávěrku 16.11. a stipendia programu AKTION ČR – Rakousko pro VŠ učitele 30.11.

Přihlášky se mohou podávat v německém nebo anglickém jazyce (s výjimkou letních jazykových kurzů NJ, viz DAAD).

V případě zájmu se prosím obraťte na Sabinu Borovanskou.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.