Zprávy

Vojtěch Rudorfer vyhrál architektonickou soutěž pro studenty a stáž u Josefa Pleskota

Student naší fakulty Vojtěch Rudorfer vyhrál 1. místo v architektonické soutěži pro studenty na téma Unikátní stavba na komplikovaném místě pořádané společností Central Group. Porota ocenila jeho projekt Nábřeží Lannova, který zpracovával v ateliéru Ondřeje Císlera a Miroslava Pazdery. Kromě finanční odměny získal také měsíční stáž u Josefa Pleskota.

Na druhém místě skončil Jakub Wiesner z Vysoké školy  uměleckoprůmyslové v Praze s návrhem „Stezky“ v sousedství železniční trati nedaleko plynárny v Michli, díky níž zpřístupňuje rozsáhlé území. Třetí se umístil rovněž student FA ČVUT Jakub Kender, který však v této soutěži uspěl s projektem zpracovávaným na Akademii výtvarných umění v Praze. Jeho „Konverze kulisárny Národního divadla“ vtipně, citlivě a invenčně rekonstruuje a dostavuje neorenesanční budovu z roku 1900 v Apolinářské uličce v oblasti Albertova.

Porotu okouzlila velkorysost skic Vojtěcha Rudorfera, ale i jemné grafické zpracování parteru budov s důrazem na detail. Ve svém hodnocení ocenila překvapivou odvahu a současně jistotu, s jakou autor vstupuje do jednoho ze zatím nedořešených území v samém centru Prahy na nábřeží, které předurčuje stavby národního významu. Jako by tužku v ruce nedržel student na počátku kariéry, ale vyzrálý architekt se zkušeností životního poznání. Ministerstvo, Národní knihovna a její archiv vytvářejí kompaktní urbánní celek, který v kontrastu přísnému vyznění veřejných institucí spojuje poetická zahrada s odpočinkovými a sportovními hřišti, končící zahradním náměstíčkem před novou vládní budovou.

Vítězná práce se zabývá urbanismem nábřeží Lannova a přilehlého okolí. Je to prostor, do kterého byly historicky v rámci urbanistických plánů zamýšleny budovy národního významu. Dnes je zde však jen zanedbaný park a frekventovaná silnice zaříznutá do terénu, jež odděluje řeku od města.

V autorské zprávě Vojtěch Rudorfer navrhuje umístit do prostoru mezi budovy knihovny a ministerstva volně přístupnou zahradu. Sdílená zahrada mezi knihovnou a ministerstvem proměňuje svůj charakter od studijního ambitu připomínajícího rajskou zahradu mezi křídly knihovny, okolo národního konzervačního archivu takřka se vznášejícího v zahradě, přes odpočinkové a sportovní hřiště až k zahradnímu náměstíčku před navrhovanou vládní budovou. Organizace prostoru skrze urbánní elementy podléhá charakteru jednotlivých míst, zároveň je propsaná i do struktury institucí. Nechybí ani točité schodiště u ústí mostu z nábřežní ulice dolů na náplavku, vinoucí se kolem předmostních sloupů.

Náměstí v druhém plánu od řeky – v místě nynějšího nájezdu ulicí Holbova do Těšnovského tunelu, mezi navrhovaným ministerstvem a ulicí Klimentskou, doplňuje shluk stromů, kašna a variace pražské mozaiky – maloformátové dlažby ze štípané žuly. Důraz klade na povrchy, materiály a jejich vztah k okolí. Podobně jako fasády domů, chodníky, obruby, cesty a silnice fyzicky ohraničují prostředí, v němž se pohybujeme.

Soutěž každoročně vyhlašuje Central Group. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit zajímavé využití komplikovaného místa pro unikátní stavbu. Na hodnocení se podílejí přední odborníci na architekturu. Vítěze letošního dvanáctého ročníku vyhlásili 13. února 2020.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.