S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

CEEPUS: Informace pro stipendisty v anglickem jazyce

Přinášíme užitečný odkaz na informace k aktuálnímu vývoji krizové situace v ČR v souvislosti s onemocněním koronavirem pro zahraniční studenty a pedagogy v anglickém jazyce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.