Zprávy

CEEPUS: Informace pro stipendisty v anglickem jazyce

Přinášíme užitečný odkaz na informace k aktuálnímu vývoji krizové situace v ČR v souvislosti s onemocněním koronavirem pro zahraniční studenty a pedagogy v anglickém jazyce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.