Zprávy

Nové informace ke koronaviru: na FA ČVUT výuka probíhá

Rektorát ČVUT popřel informaci v médiích, že dnes byla zrušena výuka na celém Českém vysokém učení technickém v Praze. "Z preventivních důvodů jsme v pondělí 2. 3. 2020 zrušili výuku na Fakultě strojní a Fakultě elektrotechnické", sdělil rektor Vojtěch Petráček. V následujících dnech se bude všude učit v běžném režimu.

ČVUT v Praze již obdrželo vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy, z něhož vyplývá, že nemocný pedagog z ČZU nebyl v minulém týdnu na pracovišti ČVUT a nikdo z akademických pracovníků ČVUT se s ním nesetkal, proto není důvod aplikovat speciální bezpečnostní opatření.

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a k zamezení rizika pro naše studenty a pracovníky rozšířil rektor ČVUT Vojtěch Petráček dne 2. března 2020 v 8.35 h seznam lokalit se zákazem pracovních cest a vysílání studentů ČVUT.

Osoby, které byly od 11. 2. 2020 v Číně, Hong Kongu, Íránu, Japonsku, Singapuru, Jižní Koreji, nebo v oblastech Itálie: Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini, Somaglia and San Fiorano, Benátsko, Piemont (město Turín a okolí), Emilia Romagna (město Bologna a okolí), Lombardie, Miláno, nebo jimi projížděli a zastavili se například na velké čerpací stanici Somaglia na A1, by mohly být vystaveny infekci koronavirem.

Takové osoby se nesmí po dobu 14 dní od návratu do ČR zdržovat v prostorách a provozech univerzity, zejména účastnit se výuky, navštěvovat menzy, knihovny, pracovny a další společné prostory a budou se řídit následujícími pravidly:

  • ohlásí své údaje (jméno, tel., e-mail, místo, odkud přijeli, datum návratu, místo pobytu v ČR) svému nadřízenému, ten je předá na koordinační bod podpůrného systému p. Kinkalové (do 8. 3. zástup p. Ruckerová: Jana.Ruckerova@cvut.cz, tel. +420 224 353 493).
  • po dobu 14 dní se budou izolovat od kontaktu s dalšími osobami (v max. možné míře).

K tomu je několik postupů: 

  • pracovníci, kteří mohou pracovat formou home office, využijí této možnosti,
  • u thp. a děl. pracovníků budou nastaveny překážky na straně zaměstnavatele a zůstanou doma (s plným platem). 
  • studentům bude po dobu 14 dní od návratu z uvedené oblasti omluvena výuka (bude třeba prokázat přítomnost v oblasti nebo průjezd (i čestným prohlášením)).
  • Studentům by mělo být maximálně umožněno distanční studium či poskytnuty materiály k samostudiu.
  • Pokud jsou studenti ubytováni na koleji, spojí se SÚZ a přesunou se na izolované patro hotelu na Masarykově koleji.
  • Pokud se u osob vystavených riziku objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění, neprodleně toto nahlásí našemu koordinačnímu bodu podpůrného systému a telefonicky se spojí s lékařem či hygienickou stanicí (+420 733 673 949, v noci: +420 733 673 900). 

Rektor dále vyzval všechny zaměstnance a studenty, aby minimalizovali pohyb v zahraničí (včetně služebních cest) do stabilizace situace. Pokud přesto odcestují, měli by se registrovat v systému DROZD (Dobrovolné registrace občanů při cestách do zahraničí).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.