Zprávy

Výsledky 1. a 2. kola výběrového řízení do programu Erasmus+ studium

Výsledky 1. a 2. kola výběrového řízení FA ČVUT pro obsazování míst v programu ERASMUS+ studentské výjezdy.

V listopadu 2019 až březnu 2020 proběhla dvě kola výběrového řízení do programu Erasmus+ studijní pobyt. V prvním kole se přihlásilo 102 studentů, k výjezdu bylo vybráno 59 z nich. V rámci druhého kola se přihlásilo 13 studentů, 8 z nich může absolvovat Erasmus+ studium. Všichni zájemci z prvního a druhého kola se hlásí nebo jsou v průběžné komunikaci s Bc. Jarmilou Vokounovou skrz email, jarmila.vokounova@fa.cvut.cz.

Zájemci vyjíždějí na inter-institucionální smlouvy s univerzitami, jejichž seznam je uveden zde.  

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.