Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Zprávy

Vyhlášení mimořádného přijímacího řízení do bakalářských studijních programů

Děkan Fakulty architektury ČVUT vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2020/2021 pro bakalářské studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Přihlášky lze podat od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací zkoušky proběhnou v době od 31. 8. do 14. 9. 2020.

Zájemci, kteří si nestihli podat přihlášku na Fakultu architektury ČVUT v Praze v listopadu loňského roku, mají šanci zahájit své studium ještě v nadcházejícím akademickém roce.

Více v přiloženém dokumentu.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.