S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu CEEPUS: CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Ústav nauky o budovách se zapojil do mezinárodního projektu sedmi evropských univerzit se zaměřením na výzkum v oblasti bydlení.

Projekt CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society je platformou sedmi evropských univerzit se zaměřením na výzkum v oblasti BYDLENÍ. Každá instituce bude shromažďovat údaje týkající se vybraného podtématu v projektu – za Fakultu architektury to bude podtéma: Modern Urban Heritage in Central and Eastern Europe: Housing Estates, Sustainability and Transformation, a bude poskytovat prostředí pro studium daného tématu pro spolupracující univerzity. Sdílená data a široká síť účastníků vzájemně propojí jednotlivá výzkumná pracoviště univerzit v oblasti bydlení.  Součástí jsou výměny studentů a pedagogů mezi zapojenými univerzitami. Do projektu jsou zapojeny tyto univerzity: University of Belgrade –Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia (koordinátor projektu) / University of Banja Luka –Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina / České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Praha, Česká republika /Budapest University of Technology and Economics –Faculty of Architecture, Budapest, Hungary / Tadeusz Kościuszko Krakow University of Technology –Faculty of Architecture, Krakow, Poland / Politehnica University of Timișoara –Faculty of Architecture and City Planning, Timișoara, Romania / University of Maribor –Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Maribor, Slovenia. Projekt je součástí programu CEEPUS, který je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.