Zprávy

Zapojili jsme se do mezinárodního projektu CEEPUS: CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society

Ústav nauky o budovách se zapojil do mezinárodního projektu sedmi evropských univerzit se zaměřením na výzkum v oblasti bydlení.

Projekt CROSS/HOUSE: Sustainable Housing – Cross-Cultural Society je platformou sedmi evropských univerzit se zaměřením na výzkum v oblasti BYDLENÍ. Každá instituce bude shromažďovat údaje týkající se vybraného podtématu v projektu – za Fakultu architektury to bude podtéma: Modern Urban Heritage in Central and Eastern Europe: Housing Estates, Sustainability and Transformation, a bude poskytovat prostředí pro studium daného tématu pro spolupracující univerzity. Sdílená data a široká síť účastníků vzájemně propojí jednotlivá výzkumná pracoviště univerzit v oblasti bydlení.  Součástí jsou výměny studentů a pedagogů mezi zapojenými univerzitami. Do projektu jsou zapojeny tyto univerzity: University of Belgrade –Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia (koordinátor projektu) / University of Banja Luka –Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina / České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, Praha, Česká republika /Budapest University of Technology and Economics –Faculty of Architecture, Budapest, Hungary / Tadeusz Kościuszko Krakow University of Technology –Faculty of Architecture, Krakow, Poland / Politehnica University of Timișoara –Faculty of Architecture and City Planning, Timișoara, Romania / University of Maribor –Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, Maribor, Slovenia. Projekt je součástí programu CEEPUS, který je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.