V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

VEDOUCÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH, VEDOUCÍ ATELIÉRU KOHOUT - TICHÝ

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.