Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

VEDOUCÍ ÚSTAVU NAUKY O BUDOVÁCH, VEDOUCÍ ATELIÉRU KOHOUT - TICHÝ

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.