Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Kohout–Tichý

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.