Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Kohout–Tichý

Architekt, pedagog a teoretik, vedoucí Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT, kde zároveň garantuje výukový cyklus o bydlení a vede ateliér. Autor a spoluautor více než 30 realizovaných staveb, z nichž mnohé byly oceněny na přehlídkách české i mezinárodní architektury. Je autorizovaným architektem ČKA, členem Akademie architektury, spoluzakladatelem architektonické kanceláře UNIT architekti, výzkumné organizace Centrum kvality bydlení a nakladatelství Zlatý řez. Autorsky a editorsky se podílel na řadě knih a článků o moderní české architektuře a teorii vystavěného prostředí. Působí jako garant řady výzkumných projektů a expert na veřejnou i profesní bytovou politiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout