Zprávy

9th Annual Conference on Architecture and Urbanism

9. mezinárodní konference oboru architektura a urbanismus se uskuteční 4. listopadu 2020 na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně virtuální formou.

Mezinárodní konference bude setkáním studentů doktorského studia, uspořádaným za účelem vzájemné výměny zkušeností a poznatků mezi výzkumnými pracovišti a mladými výzkumníky. Virtuální konferenci bude doprovázet v době 2.–8. listopadu 2020 on-line výstava konferenčních posterů.

Doktorandi ve dvou tematických okruzích architektura a urbanismus, budou prezentovat dosavadní výsledky svého výzkumu se zaměřením na tematický rozsah konference.

Letošní 9. ročník konference naváže na předchozí ročníky pořádané v letech 2011, 2014 a 2017 na FA ČVUT v Praze, v letech 2012 a 2015 na FA STU v Bratislavě a v letech 2013, 2016 a 2019 na FA VUT v Brně.

Mezinárodní konferenci v roce 2019 uvedl přednáškou profesor Timothy Brown z Clemson University. V roce 2020 bude úvodním přednášejícím pan profesor Christopher De Sousa z Ryerson Univerzity v Kanadě.

Thematic scope of the konference:

Urban design

  • Data in urban planning
  • Quality of life in urban space
  • Urban space and structure
  • History and changes in urban environment
  • Urban regeneration, transformation, development and growth

Architecture

  • Architecture education
  • History and theory in architecture
  • Architectural typology and technology
  • Sustainable architecture, vernacular architecture and ecology
  • Structural forms and construction technology

Více informací na https://www.fa.vutbr.cz/konference/phd2020/

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.