Lidé

prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost; vedoucí Ústavu teorie a dějin architektury

Architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské a doktorské studium. Projektoval samostatně a v ateliérech Barva, ADR. Od roku 2002 se věnuje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, 2019 jmenován profesorem na FA ČVUT v Praze. Zabývá se především architekturou 20. století.

Je autorem nebo spoluautorem řady monografií, kapitol v odborných knihách, článků v odborných časopisech (World Architecture, Docomomo Journal, Architekt/Architect+, Beton, Stavitelství, Stavba, Zlatý řez, Intro, Architektura a urbanismus, Zprávy památkové péče ad.), spolupořádal řadu konferencí, výstav, workshopů, aktivně se zapojuje do veřejné diskuse, včetně komentářů v médiích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.