Zprávy

Povinnost nosit roušku v budově fakulty stále platí

Vládní opatření se rozvolňují, dovolujeme si však upozornit na to, že ve vnitřních prostorách fakulty je i nadále potřeba nosit roušku. Výjimkou je konání zkoušek, pokud se v místnosti nachází méně, než 15 lidí a je zachován rozestup 1,5 metru.

Přinášíme proto shrnutí aktuálních pravidel. Rouškou zakryté dýchací cesty je povinnost mít ve vnitřních prostorách staveb mimo bydliště, v prostředcích hromadné dopravy a na všech ostatních místech, kde se nacházejí dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry.

Vysokých škol se týká výjimka, jež platí pro studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní a přijímací zkoušky pokud mají zachován rozestup 1,5 metru a v místnosti je max 15 osob. V takovém případě se roušky nosit nemusí.

Závěr? Děkujeme, že tato pravidla respektujete a že se po budově FA pohybujete s rouškou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.