Zprávy

Prohlášení přijímající školy pro zahraniční studenty a pedagogy žádající o schengenská či dlouhodobá víza

Nové nařízení MV ČR, dle kterého musí zahraniční studenti a pedagogové žádající o schengenská či dlouhodobá víza za účelem studia či ekonomické činnosti předložit prohlášení přijímající školy.

Formulář lze najít mezi Vzory potvrzení pro vstup na území ČR na webu Ministerstva vnitra České republiky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.