S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro AR 2020/2021

Příkaz rektora č. 13/2020, který nabyl účinnosti 1. července 2020, upravuje výši úhrad za mimořádné a nadstandardní úkony, jako je opakované vydání průkazu studenta ČVUT, vydání druhopisu vysokoškolského diplomu, osvědčení o uznání zahraničního vzdělání, potvrzení o studiu a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.