Zprávy

Vyšla nová Ročenka FA ČVUT 2019/2020

Aktuální Ročenku Fakulty architektury ČVUT v Praze 2019/2020 je možné si zakoupit v obchodě B2Comp na Fakultě stavební ČVUT, a to za 120 Kč. V ročence najdete shrnutí všech nejdůležitějších událostí, novinek a úspěchů, které měly spojitost s naší fakultou, pedagogy a studenty. Nechybí tradiční úvodní slovo děkana, proděkanů a proděkanek, shrnutí činnosti jednotlivých ústavů, představení zadání ateliérů, prací studentů, přehled vydaných publikací, realizovaných akcí, ani seznamy absolventů. Příjemné čtení!

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.