Zprávy

Závazná nařízení, pravidla a doporučení související s provozem fakulty – aktualizace č. 2 z 16. 9. 2020

Vedení Fakulty architektury vydalo předpis děkana, kterým upřesňuje pravidla provozu fakulty s ohledem na aktuální koronavirovou situaci. Prosíme všechny zaměstnance, studenty a návštěvníky fakulty, aby se s tímto dokumentem pečlivě seznámili a řídili se jím.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.