S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Od pondělí 21. 9. 2020 přechází škola na distanční výuku. Prosíme studenty, aby nechodili do školy a v 9.00 si pustili stream

S ohledem na vývoj epidemiologické situace přistoupila Hygienická stanice HMP k nařízení o přechodu výuky VŠ na distanční formu. Současně platí příkaz rektora č. 16/2020, který taktéž nařizuje distanční formu. Prosíme všechny STUDENTY, aby v pondělí 21. 9. 2020 nechodili do budovy Fakulty architektury ČVUT a místo toho v 9.00 sledovali ranní stream s informacemi a a instrukcemi týkajícími se výuky a možných výjimek.

Historicky první živý přenos v zimním semestru 2020/2021 najdete na webu fakulty v sekci Studium/Stream nebo kliknutím na tento odkaz: https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/stream a vložením hesla, které všichni studenti dostali v průběhu soboty 19. 9.  e-mailem.

Věříme, že se nám vyhnou technické potíže a prosíme o trpělivost, pokud nějaké nastanou. Pro všechny je to nová situace.

Začínáme v pondělí 21. září 2020 v 9 hodin vysíláním z posluchárny 105 - Kotěra.

Přejeme všem především pevné zdraví a úspěšný začátek akademického roku.

V přílohách pod touto zprávou najdete jak prezentaci, tak názvy týmů pro jednotlivé předměty v MS TEAMS.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.