Zprávy

Od pondělí 21. 9. 2020 přechází škola na distanční výuku. Prosíme studenty, aby nechodili do školy a v 9.00 si pustili stream

S ohledem na vývoj epidemiologické situace přistoupila Hygienická stanice HMP k nařízení o přechodu výuky VŠ na distanční formu. Současně platí příkaz rektora č. 16/2020, který taktéž nařizuje distanční formu. Prosíme všechny STUDENTY, aby v pondělí 21. 9. 2020 nechodili do budovy Fakulty architektury ČVUT a místo toho v 9.00 sledovali ranní stream s informacemi a a instrukcemi týkajícími se výuky a možných výjimek.

Historicky první živý přenos v zimním semestru 2020/2021 najdete na webu fakulty v sekci Studium/Stream nebo kliknutím na tento odkaz: https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/obecne/stream a vložením hesla, které všichni studenti dostali v průběhu soboty 19. 9.  e-mailem.

Věříme, že se nám vyhnou technické potíže a prosíme o trpělivost, pokud nějaké nastanou. Pro všechny je to nová situace.

Začínáme v pondělí 21. září 2020 v 9 hodin vysíláním z posluchárny 105 - Kotěra.

Přejeme všem především pevné zdraví a úspěšný začátek akademického roku.

V přílohách pod touto zprávou najdete jak prezentaci, tak názvy týmů pro jednotlivé předměty v MS TEAMS.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.