S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Zprávy

Doktorská setkání ZS 2020/2021

Tradiční doktorská setkání ústavu s prezentací dvou doktorandů se uskuteční tyto středy středy od 17:30: 11. listopadu, 9. prosince, 13. ledna a 3. února. Forma setkání bude upřesněna podle aktuální epidemiologické situace. Pokud nebude možné se i v omezeném počtu sejít na fakultě, proběhne setkání přes Teams.

Rozvrh prezentací doktorandů na doktorských setkáních

11. 11. 2020

Jitka Molnárová -  Soudobé bydlení- regenerace sídlišť (školitel prof. M. Kohout)

Tereza Šváchová -  Kulturní instituce v kontextu města (školitel arch. O. Císler)

9. 12. 2020

Šárka Jahodová - Rozhraní veřejných prostranství v obytném prostředí - formy a náplň rozhraní veřejných prostranství jako projev vztahu soukromého a společného (školitel prof. M. Kohout)

Alina Sereda - Architektura všem: Komunikace a interpretace architektury (školitelka prof. I. Šestáková)

13. 1. 2021

Aliona Scerbata - Hřiště ve školách v Praze 1 (školitel doc. Z. Stýblo)

Serhii Leshchenko - Soudobé bydlení -hromadné bydlení na přelomu 20. a 21. století (školitel prof. M. Kohout)

Jak prezentace probíhá?

Doktorand představí stav rozpracování své disertačná práce v prezentaci o délce 10 minut (je vyžadováno dodržení délky prezentace). Následuje 50 minut diskuze. Prezentace by se měla zaměřit nikoliv pouze na představení tématu disertační práce, ale na cíle, metodiku a stav výzkumu a rozpracování disertační práce.

Kdo má povinnost prezentovat na doktorských setkání ústavu?

Každý studující doktorand ústavu má povinnost jednou v akademickém roce prezentovat stav své práce, toto se nevztahuje na studenty 1.ročníku a studující s uznanou dobou rodičovství.

Kdo má povinnost se doktorských setkání ústavu zúčastnit?

Účast všech studujících doktorandů ústavu je na doktorských setkáních povinná, kromě těch, kteří jsou aktuálně v uznané době rodičovství.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.