Zprávy

Doktorská setkání ZS 2020/2021

Tradiční doktorská setkání ústavu s prezentací dvou doktorandů se uskuteční tyto středy od 17:30 - 11. listopadu, 9. prosince, 13. ledna a 3. února. Forma setkání bude upřesněna podle aktuální epidemiologické situace. Pokud nebude možné se i v omezeném počtu sejít na fakultě, proběhne setkání přes Teams.

Rozvrh prezentací doktorandů na doktorských setkáních

11. 11. 2020 - 17:30 přes Teams / tým DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118

Jitka Molnárová -  Soudobé bydlení- regenerace sídlišť (školitel prof. M. Kohout)

Tereza Šváchová -  Kulturní instituce v kontextu města (školitel arch. O. Císler)

9. 12. 2020 - 17:30 přes Teams / tým DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118

Šárka Jahodová - Rozhraní veřejných prostranství v obytném prostředí - formy a náplň rozhraní veřejných prostranství jako projev vztahu soukromého a společného (školitel prof. M. Kohout)

Alina Sereda - Architektura všem: Komunikace a interpretace architektury (školitelka prof. I. Šestáková)

13. 1. 2021 přes Teams / tým DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118

Serhii Leshchenko - Soudobé bydlení-hromadné bydlení na přelomu 20. a 21. století (školitel prof. M. Kohout)

Aliona Scerbata - Hřiště ve školách v Praze 1 (školitel doc. Z. Stýblo)

3. 2. 2021

Ondřej Chudý - Urbánní ekonomie sídlišť (školitel doc. D. Tichý)

Erik Petrus - Typologie townhousů a jejich využití (školitel doc. D. Tichý)

Jak prezentace probíhá?

Doktorand představí stav rozpracování své disertačná práce v prezentaci o délce 10 minut (je vyžadováno dodržení délky prezentace). Následuje 50 minut diskuze. Prezentace by se měla zaměřit nikoliv pouze na představení tématu disertační práce, ale na cíle, metodiku a stav výzkumu a rozpracování disertační práce.

Kdo má povinnost prezentovat na doktorských setkání ústavu?

Každý studující doktorand ústavu má povinnost jednou v akademickém roce prezentovat stav své práce, toto se nevztahuje na studenty 1.ročníku a studující s uznanou dobou rodičovství.

Kdo má povinnost se doktorských setkání ústavu zúčastnit?

Účast všech studujících doktorandů ústavu je na doktorských setkáních povinná, kromě těch, kteří jsou aktuálně v uznané době rodičovství.

Setkání přes Teams?

Probíhá v týmu DOKTORSKÁ SETKÁNÍ U15118. Všichni školitelé a doktorandi jsou přidáni do týmu pod svou čvut identitou. Návod na přihlášení do Teams najdete níže. V případě, že se někdo bude chtít do týmu připojit přes jiný microsoft účet (email), zašlete tento email na jana.kubcova@fa.cvut.cz.

Přihlášení do Teams probíhá přes username čvut a heslo čvut (jako do KOSu, V3S,....)
email login do Teams: username@cvut.cz
heslo do Teams: heslocvut

Co dělat, když mi nefunguje heslo ČVUT:
Heslo ČVUT je třeba si jedenkrát ročně obnovit, pokud jste tak neučinili a pamatujete si své heslo, můžete ho obnovit zde: https://usermap.cvut.cz/resetPassword
Pokud jste zapomněli své heslo nebo login čvut, lze je telefonicky získat:
https://www.fa.cvut.cz/cs/aktualne/12536-vydavani-hesel-na-dalku-telefonicky-spusteno

Teams a jejich podpora na ČVUT (on-line verze/ke stažení/návody) zde:
https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/microsoft-teams/

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.