Zprávy

Nejdůležitějším bodem nové aktualizace předpisu děkana je úleva pro distanční výuku

Třetí aktualizace předpisu děkana FA ČVUT povoluje úlevy pro praktickou a umělecky orientovanou výuku předmětů ateliérů, ateliérů ZAN, ZKN, ZD a výtvarné tvorby, ostatní výuka přechází na bezkontaktní formu. Budova FA ČVUT je uzavřena pro studenty bakalářských a magisterských programů i veřejnost. Výjimka ze zákazu vstupu platí pro studenty fakulty, kteří mají předem stanovené konzultace ateliérů, ateliérů ZAN, ZKN, ZD nebo výuku výtvarné tvorby. Tito studenti jsou povinni se při vstupu do budovy zapsat do návštěvní knihy a uvést číslo místnosti, ve které se zúčastní výuky.

Předpis děkana, aktualizace č. 3, upravuje Provoz FA ČVUT v AR 2020/2021. Všem studentům i zaměstnancům školy doporučujeme seznámit se s jeho úplným zněním v příloze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.